Obchodní podmínky

 

Provozní řád

* Preambule
* Provozovatel
* Kontaktní informace
* Kupující
* Platnost katalogu a cen
* Vystavení objednávky
   a) přes internetový obchod
   b) e-mail, faxem nebo písemně, popřípadě telefonicky
* Náklady na dodání, termíny dodání
* Způsob dodání a platby
* Obecně ke garancím
* Právo na odstoupení od smlouvy
* Výměna zboží za jiné
* Reklamace zboží a Reklamační řád
* Osobní údaje
* Speciální zboží
* Obrázky
* Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí vzniku škody
* Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
* Závěrečné ustanovení


Preambule

Následující stránka stanoví znění obchodních podmínek prodejce v tomto internetovém obchodě. Vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě s těmito podmínkami vyjadřujete bezvýhradný souhlas.

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu je společnost:

PERLACASA, s.r.o.
se sídlem: Bidláky 837/20, 639 00 BRNO
IČ: 291 86 366
DIČ: CZ29186366
Obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 64094
dále jen prodejce nebo dodavatel.

Kontaktní informace

Poštovní adresa :
PERLACASA, s.r.o.
Bidláky 20/837, 639 00 BRNO

Fakturační údaje:
PERLACASA, s.r.o.
Bidláky 837/20, 639 00 BRNO
IČ: 291 86 366
DIČ: CZ29186366

Bankovní spojení: 4860378001 / 5500 Raiffeisenbank a.s.


Provozní doba: Po - Pá - 8:00 - 17:00
Telefonní kontakty: Tel:: 547 210 376 , Fax: 511 181 060

Kupující

Kupující je subjekt, jež pomocí nabídky na internetovém obchodě vytvoří objednávku, kterou doručí prodejci. Kupující v internetovém obchodě bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Objednáním zboží v internetovém obchodě potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka učiněná v internetovém obchodě je závazná.

Platnost katalogu a cen

Platnost nabízeného zboží končí vydáním nové nabídky nebo její aktualizací v internetovém obchodě. Tato probíhá z důvodu udržení aktuálnosti nabídky zpravidla 1 x týdně, mimořádně pak při větším pohybu cen či nabízeného sortimentu na straně vstupů prodejce. Ceny zboží prodejce jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Sazba DPH je pro jednotlivé produkty nebo služby stanovena zákonem o DPH v platném znění. Kvůli možnosti selhání datových přenosů nemusí být ceny a zboží uváděné v katalogu a cenících prodejce aktuální a prodejce si vyhrazuje právo jejich změny. Pro ověření aktuálního stavu je lépe se informovat u obchodníků prodejce, popřípadě produkt managerů.

Vystavení objednávky

Zásady pro tvorbu objednávky uvedené dále platí pro fyzické i právnické osoby. Jestliže budete mít zájem o buďto o pravidelné odběry zboží nebo o jednorázový odběr většího množství zboží, kontaktujte nás osobně pro sjednání individuálních obchodních podmínek. Vždy věnujte prosím pozornost příslušným údajům a technickým specifikacím v tabulkách uvedených u zboží. Ušetříte si tak práci a čas s výměnou či reklamacemi.

a) přes internetový obchod

Nejčastější forma objednávky je realizována vyplněním formulářů a odesláním objednávky pomocí internetového obchodu. To je zárukou správného vyplnění a odeslání objednávky. Tato forma objednávání patří mezi upřednostňované.

b) e-mail, faxem nebo písemně, popřípadě telefonicky

Dále je možno zboží objednávat na základě předchozího obchodního jednání, písemně, faxem, e-mailem, nebo telefonicky přes zveřejněné kontakty. V případě písemného kontaktu použijte prosím v kontaktních a objednávkových údajích hůlkového písma. Upozorňujeme, že objednávky v tomto odstavci nepatří mezi upřednostňované. Pro objednání pomocí těchto metod si vždy připravte a použijte následující údaje o vás jako kupujícím a o objednávaném zboží: Jméno; Příjmení; Ulice a číslo; Město; PSČ; Telefon; Katalogové číslo; Název zboží; Počet kusů;

Prodávající si vyhrazuje právo nezpracovat objednávku v případě, jestliže tato nebude zpracována dle zásad výše uvedených (především objednávky nečitelné nebo neúplné) nebo si nebude jistý jejím úspěšným průběhem. O nezpracování objednávky je povinen kupujícího informovat, to pouze v případě přijetí objednávky e-mailem, či přes e-shop. V případě, objednávka je vyplněna částečně správně a částečně nesprávně, prodejce zaeviduje správnou část objednávky a nesprávnou část stornuje. O této operaci kupujícího bude informovat na uvedený kontakt.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo k podstatné změněn ceny dodávaného sortimentu na vstupech u prodejce, má prodejce právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění má prodejce i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Náklady na dodání, termíny dodání

Veškeré náklady spojené s dodáním zboží ke kupujícímu jsou účtovány dle platného ceníku (vyjma osobního odběru na adrese Bidláky 20, Brno) k tíži kupujícího.
Objednávka bude připravena k expedici nejpozději 10tý den po potvrzení objednávky.
Před převzetím zboží prosím zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený (u balíku PPL je možná pouze kontrola obalu), v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Kontrola funkčnosti výrobku na místě není možná. V případě mechanického poškození výrobku je zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost do 2 dnů přepravní službě nebo přímo prodejci.

Způsob dodání a platby

* Při potvrzování objednávky si kupující volí způsob dodání zboží:
- Osobním odběrem v místě skladu prodávajícího
- Přepravní zásilkovou službou PPL
- Uloženka.cz
* U volby Uloženka.cz si kupující volí pobočku pro vyzvednutí zboží.
* Při potvrzování objednávky si kupující dále volí způsob úhrady zboží. K dispozici je možnost dobírkou, platba převodem nebo v hotovosti (pouze při osobním odběru zboží).
* Při platbě převodem vyčkejte na zaslání výzvy k platbě, které vám zašleme na kontaktní e-mail nebo jako SMS zprávu na váš kontaktní telefon.
* Doprava zdarma nad 1.500Kč se nevztahuje na sortiment Stavebních míchaček

Obecně ke garancím

Spokojenost našich zákazníků - kupujících je pro naši firmu prvořadá. Proto jsme připraveni řešit jakákoliv pochybení vstřícnou cestou a k plné spokojenosti zákazníka. Při tomto vzájemném vztahu však vycházíme z nepsaných etických principů obchodování - vzájemné čestnosti. Všem vašim připomínkám a stížnostem je věnována náležitá péče a jsou sledovány. Vyhodnocování těchto údajů slouží prodejci k realizaci nápravných opatření, jak obecných, tak i směrem ke konkrétnímu kupujícímu. K řešení případných problémů využijte v průběhu provozní doby naše operátory uvedené v kontaktech.

Právo na odstoupení od smlouvy

* Zboží, které vám z jakýchkoli důvodů nevyhovuje, můžete do 14 dnů vrátit zpět. Peníze vám vrátíme, nebo můžete požádat o výměnu zboží za jiné (viz. Výměna zboží za jiné).
* V případě, že je zboží poškozeno v důsledku nakládání spotřebitelem s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s tímto zbožím nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn zohlednit tuto skutečnost ve formě peněžní částky, odpovídající snížení hodnoty zboží takto poškozeného
* Zboží, která nám vracíte zpět nezasílejte na dobírku. Takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou.  Zboží, které zasíláte zpět vám doporučujeme pojistit.
* Při vrácení nebo při výměně zboží vložte do zásilky písemnou zprávu o tom, že žádáte vrácení peněz s poznámkou, jestli chcete zaslat peníze poštou, nebo na svůj bankovní účet. Dále vložte do zásilky kopii prodejky nebo čitelné jméno, adresu (případně číslo bankovního účtu) a datum nákupu, kdy byla původní objednávka zaslána.
* V případech při vrácení peněz - peníze vracíme pouze na jméno, na které byla vystavena prodejka - daňový doklad.
* Na vyřízení reklamací si vyhrazujeme dobu 30 dnů (§19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele).

Výměna zboží za jiné

* Zboží, které vám z jakýchkoli důvodů nevyhovuje můžete do 14 dnů zaslat k jeho výměně.
* V případě, že je zboží poškozeno v důsledku nakládání spotřebitelem s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s tímto zbožím nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn zohlednit tuto skutečnost ve formě peněžní částky, odpovídající snížení hodnoty zboží takto poškozeného.
* V této službě není účtováno balné a poštovné.
* Zboží, která nám vracíte zpět nezasílejte na dobírku. Takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou. Zboží, které zasíláte zpět vám doporučujeme pojistit.
* V této službě nelze požadovat záměnu za zboží jiné, levnější a dále navrácení rozdílu ceny za zboží poštovní složenkou nebo na bankovní účet
* V této službě lze požadovat záměnu za zboží jiné, dražší a doplatit rozdíl ceny při jeho převzetí dobírkou.
* Při této službě vložte do zásilky písemnou zprávu o tom, že žádáte výměnu zboží. Dále vložte do zásilky kopii prodejky nebo čitelné jméno, adresu a datum nákupu, kdy byla původní objednávka zaslána.
* Do zásilky vložte také písemnou objednávku nového zboží, kterým si původní přejete nahradit, kde ve zprávě pro prodejce uveďte -- výměna zboží.
* Na vyřízení reklamací si vyhrazujeme dobu 30 dnů (§19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele).

Reklamace zboží a Reklamační řád
Při reklamaci postupujte prosím dle Reklamačního řádu a Záručních podmínek, které tvoří nedílnou část tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů

Prohlášení najdete na stránce Zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou používány výhradně k udržení a podpoře obchodního vztahu mezi prodejcem a kupujícím. Zpracování osobních údajů provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.
Zboží k reklamaci zasílejte na adresu PERLACASA, s.r.o. MEDIAHALL - Bidláky 20/837 639 00 BRNO

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté PERLACASA, s.r.o. za účelem uzavření kupní smlouvy, mohou být zpracovávány i společností CETELEM ČR, a.s., se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr, případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti CETELEM ČR, a.s.


Speciální zboží

V případě objednávky produktů, které nejsou v obvyklé nabídce prodejce a musí být speciálně objednány jako např. barevnostní nebo velikostní odchylky od katalogu, individuální objednávky apod. (dále jen speciální zboží), nebo při velké jednorázové zakázce, může prodejce požadovat zálohu až do výše 100 % hodnoty zboží. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na dodání speciálních produktů, nebo při odmítnutí převzetí zboží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100% převzaté zálohy. Prodejce si vyhrazuje právo požadovat zálohu od kupujícího na jakékoliv zboží. Dodací lhůta speciálního zboží bude sjednána individuálně.

Obrázky

Snahou prodávajícího je, aby fotografie zboží byly co nejvíce shodné s prodávaným zbožím. Jestliže zboží není přiřazena odpovídající fotografie, kupující je o tom informován přímo u vybraného zboží. Tento záměr však nemusí být vždy naplněn. V takovémto případě jsou obrázky u zboží jsou ilustrativní a nemusí být vždy vzhledem k časté obměně vzhledu a modelů zboží výrobcem přesně odpovídající (technické odchylky, barevnostní, materiálové apod.). Proto může dojít k nesrovnalosti mezi fotografií zboží objednaným v internetovém obchodě a skutečně dodaným zbožím. Tyto odlišnosti nemají vliv na stav vyřízení objednávky a v žádném případě nejsou důvodem reklamace, nebo nároku na náhradu způsobené škody. Není v našem zájmu dodávat odlišné zboží objednávajícímu. Pokud se tak stane, prosíme neprodleně nás informujte, situaci rádi vyřešíme přátelskou cestou a pro budoucnost fotografii produktu aktualizujeme.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí vzniku škody

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího rovněž okamžikem jeho převzetí. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat jeho stav a množství a v případě zjištění odchylek od běžných norem sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě škody na zásilce nebo jiných nesrovnalostech je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách. Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@perlacasa.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.Závěrečné ustanovení
Tento provozní řád nabývá účinnost 1. července  2009. Změny provozní řádu vyhrazeny.
 

Košík

V KOŠÍKU
0 produktů za 0 Kč (0,00 €)

Zobrazit kategorie a filtrSkrýt kategorie a filtr

Doprava ZDARMA při nákupu
nad 1 500 Kč

Online zákaznická podpora

Dárek k objednávce nad 300 Kč

Vrácení peněz do 14 dnů bez údání důvodu

Newsletter

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje a buďte vždy první, kdo ví o našich slevách a akcích!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.